Wtorek, 07:23 10-04-2012

Bezpłatne badania prenatalne w CM Luxmed

W CM Luxmed przy ul. Radziwiłłowskiej 5 można wykonać bezpłatnie badania prenatalne, które mają na celu wykrycie wad wrodzonych u rozwijającego się płodu. Są one przeznaczone dla kobiet, których ciąże zagrożone są wadami genetycznymi.

USG jest ważnym badaniem diagnostycznym w ciąży

Wskazaniem do wykonania badań prenatalnych jest wiek kobiety ciężarnej (powyżej 35 lat), wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej u dziecka, stwierdzenie aberracji chromosomowych u matki lub u ojca, podejrzenie ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w ciąży wskazujących na zwiększone ryzyko wady płodu.

Kobiety zainteresowane skorzystaniem z badań powinny zgłosić się na pierwszą wizytę miedzy 11 a 13 tygodniem ciąży. Dokładny termin badania wyznacza lekarz prowadzący ciążę. Na badanie wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia badaniami wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania.

Zgodnie z założeniami programu ciężarnej bezpłatnie wykonane zostaną następujące badania:

  • Badania USG: pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży oraz pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży
  • Badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi) - lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności od wieku ciąży
  • Wykonanie komputerowej oceny ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF
  • Porada genetyczna obejmująca m. in. wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań
  • Ewentualne skierowanie na badania inwazyjne (po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie), procedury inwazyjne w diagnostyce prenatalnej - pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji pod kontrolą USG

 TK

źródło: www.luxmed.lublin.pl